CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1.  Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
   1.2.  Mã nghề: 50340310
   1.3.  Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4.  Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5.  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
   1.6.  Bằng cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Ví trí việc làm tại doanh nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để đảm nhận công tác tại các vi trí:
– Nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ chỉ cần một kế toán,
– Nhân viên kế toán bộ phận (kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán chi phí giá thành, kế toán bán hàng, kế toán tiền lương,…) trong các doanh nghiệp vừa và lớn.
– Nhân viên kiểm toán nội bộ.
Ngoài ra, người học tốt nghiệp còn có thể kiêm nhiệm các công tác hành chính văn phòng, thủ kho, thủ quỹ, thống kê.
3. Chuẩn đầu ra của nghề:
   3.1. Chuẩn kiến thức:
   – Phát biểu và giải thích được các khái niệm sử dụng trong công tác kế toán và các nguyên tắc kế toán được thừa nhận.
   – Trình bày và giải thích được những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế, lý thuyết tài chính, tiền tệ tín dụng, thuế, những nội dung và phương pháp cơ bản của kế toán.
   3.2. Chuẩn kỹ năng:
   – Lập, thu thập, kiểm tra, hoàn chỉnh, luân chuyển và lưu trữ được các chứng từ kế toán theo quy định của luật kế toán, chế độ, chuẩn mực kế toán.
   – Ghi được các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp của hình thức Nhật ký chung, hình thức Chứng từ ghi theo quy định của luật kế toán, chế độ, chuẩn mực kế toán.
   – Lập được các báo cáo thuế theo quy định của luật Thuế (thuế Giá trị giá tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…)
   – Lập được các Báo cáo tài chính theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
   – Giải trình được các thông tin, số liệu đã ghi chép trên các tài liệu kế toán.
   3.3. Chuẩn thái độ:
   – Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao; có tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, và chính xác.
   – Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
   – Tuân thủ chuẩn mực kế toán và chấp hành các quy định pháp luật về kinh tế, tài chính, kế toán, thuế.
4. Các kỹ năng khác:
– Sử dụng thành thạo máy vi tính với các chương trình Excel, wold, mạng máy tính, interrnet phục vụ công tác kế toán và thành thạo ít nhất 1 phần mềm kế toán thông dụng.
– Tự cập nhật các văn bản pháp luật và các quy định mới khi có sự thay đổi chính sách kinh tế, tài chính, kế toán, thuế của Nhà nước.
– Anh văn giao tiếp cơ bản, đọc và dịch được các hợp đồng kinh tế đơn giản.
– Soạn thảo và trình bày được các văn bản thông dụng.
– Kỹ năng làm việc nhóm (Chủ động gia nhập được vào các nhóm xã hội, công việc thông dụng, giải quyết được những xung đột, mâu thuẫn của nhóm, ….).
– Thuyết trình một cách tự tin, rõ ràng và rành mạch, có khả năng đàm phán, thương lượng về công việc chuyên môn.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn:
– Tự tìm hiểu thêm về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân hàng để làm công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các ngân hàng.
– Tự học và ôn luyện để thi các chứng chỉ hành nghề liên quan, đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp (chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, …).
– Tiếp tục học liên thông lên Đại học và các bậc học cao hơn.