CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1 Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
   1.2. Mã nghề: 40520903                               
   1.3. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
   1.4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH  hoặc tương đương
   1.5.Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
   1.6. Thời gian đào tạo: 2 năm
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp:
– Nhân viên bảo trì, sửa chữa điện lạnh;
– Nhân viên lắp đặt hệ thống lạnh, máy điều hòa nhiệt độ;
– Nhân viên bán hàng, tư vấn ngành điện lạnh.
3. Chuẩn đầu ra của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí:
   3.1. Kiến thức:
   – Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
   – Trình bày được nguyên lý làm việc của các hệ thống điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ cấp đông, hệ thống lạnh dân dụng, công nghiệp;
   – Trình bày được cấu tạo của các thiết bị trong các hệ thống điều hòa không khí, tủ lạnh, hệ thống lạnh công nghiệp;
   – Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các khí cụ, hệ thống điều khiển sử dụng trong các thiết bị lạnh, hệ thống làm lạnh;
   – Sử dụng được phần mềm tin học văn phòng, khai thác hiệu quả  các nguồn tài nguyên Internet để phục vụ nghề nghiệp;
   – Sử dụng vốn từ, thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghành;
   3.2. Kỹ năng:
   – Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, tủ lạnh;
   – Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị, hệ thống điều khiển sử dụng trong lĩnh vực điện lạnh;
   – Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
   3.3. Thái độ:
   – Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, khả năng làm việc nhóm;
   – Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.
4. Các kỹ năng khác:
– Kỹ năng làm việc theo nhóm.
– Kỹ năng giao tiếp.
– Kỹ năng lập kế hoạch.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn:
– Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới;
– Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng nghề và liên thông đại học ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí./.