CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ  THIẾT KẾ WEB
1. Giới thiệu nghề đào tạo :
   1.1. Tên nghề: Thiết kế Web
   1.2. Mã nghề : 50480210
   1.3. Bậc đào tạo: Trung cấp nghề 
   1.4. Thời gian đào tạo: 2 năm (Học 4 HK)
   1.5. Đối tượng tuyển sinh  : Tốt nghiệp THPT, THBT, hoặc tương đương
   1.6. Bằng cấp khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
2. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
– Tham gia thiết kế, xây dựng Website cho một cơ quan, doanh nghiệp…
– Sửa đổi, cập nhật thông tin các Website đang hoạt động của các cơ quan và doanh nghiệp
– Tiếp nhận và bảo trì các ứng dụng Web tại các cơ quan doanh nghiệp
-Tham gia quản trị Website cho các cơn quan, đơn vị.
– Có thể phát triển ứng dụng thương mại điện tử
– Tư vấn, phát triển, tổ chức và xây dựng các hệ thống website
3. Chuẩn đầu ra của nghề :
   3.1.  Chuẩn kiến thức:
   – Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   – Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin; Hệ điều hành; Quy trình xây dựng và triển khai các phần mềm; Sử dụng và khai thác các phần mềm ứng dụng trên các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet…..
   – Nắm được các phương pháp lập trình Web và hiểu rõ cấu trúc cú pháp của các ngôn ngữ web như: HTML/DHTML, Java Script, CSS, PHP, Mysql, Action Script …
   – Nắm được phương pháp lập trình sử dụng trên ngôn ngữ Java với các công cụ như: EJB, JSB, JSF, Strust, XML, Serverlet, J2EE, Web services with Java
   – Phân tích hệ, thiết kế và xây dựng được hệ thống quản lý thông tin trên ứng dụng Web…
   – Có trình độ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin để đọc dịch các tài liệu phục vụ cho công việc và tự học nâng cao.
   3.2.  Chuẩn kỹ năng
   – Xây dựng hoàn thiện được một trang web hoặc một ứng dụng phần mềm với các chức năng cơ bản nhất trên môi trường web dựa trên các ngôn ngữ: HTML/JavaScript, PHP; và CSDL.
   – Xây dựng hoàn chỉnh được các ứng dụng hoặc Website tổng hợp dựa trên nền ngôn ngữ Java; cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server hoặc MS Access với các chức năng cơ bản nhất.
   – Thiết kế hoàn chỉnh và vận hành tốt các hệ thống thông tin quản lý trên môi trường Web.
   – Phân tích chẩn đoán lỗi các thiết bị phần cứng.
   – Có khả năng phân tích, thiết kế và thực hiện các bài tập dạng dự án, phát huy tốt kỹ năng làm việc theo nhóm
   – Rèn luyện tác phong nghiêm túc, đức tính bình tĩnh nhẫn nại, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc và có sự phối hợp tốt đối với các đồng nghiệp.
   3.3. Chuẩn thái độ
   – Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.
   – Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.
   – Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, trau rồi để nâng cao năng lực bản thân và hiệu quả công việc.
   – Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.
   – Chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan. Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác.
   – Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với kết quả công việc, sản phẩm do mình đảm nhiệm theo các tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm.
4. Các kỹ năng khác
– Kỹ năng nhận diện bản thân;
– Kỹ năng làm việc nhóm;
– Kỹ năng thuyết trình;
 Kỹ năng tham gia phỏng vấn xin việc làm…
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
– Người Thiết kế Web trình độ trung cấp có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu các công nghệ mới và tiếp tục học Cao đẳng và Đại học theo quy chế của Bộ GDĐT,Bộ LĐTB và XH.