Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong trường học.
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT, nghị quyết của Đảng bộ Trường CĐN GTVT TW III. Chi bộ Khối Văn phòng Đào tạo đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Chi bộ đã phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng và tham mưu cho cấp ủy đảng giới thiệu các quần chúng ưu tú đi học tập bồi dưỡng lớp cảm tình đảng.
Được giác ngộ và thấm nhuần đạo đức tư tưởng của Đảng, với lý tưởng và tinh thần thiết tha được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện, đến nay quần chúng Nguyễn Tấn Đạt được Đảng ủy khối Bộ GTVT quyết định kết nạp vào Đảng cộng sản VN.
Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. 
Thực hiện quyết định số 371-QĐ/ĐUK ngày 18/9/2018 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT.
Hôm nay, ngày 28/9/2018, trong không khí trang nghiêm, chi bộ Khối Văn phòng Đào tạo tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Tấn Đạt.
Tới dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Thiệu – Ủy viên Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT – Bí thư Đảng bộ Trường CĐ GTVT Trung ương III, đồng chí Phạm Thanh Sơn – Ủy viên BCH Đảng bộ Trường cùng tập thể Đảng viên của Chi bộ.

Đồng Chí Đặng Thái Thanh – Bí thư đoàn trường giới thiệu đại biểu và chương trình buổi lễ

Nguyễn Đăng Thuần – Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT cho quần chúng Nguyễn Tấn Đạt .

Đồng Chí Nguyễn Đăng Thuần – Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT cho quần chúng Nguyễn Tấn Đạt

Đồng chí Vũ Đức Thiệu – Ủy viên Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT – Bí thư Đảng bộ Trường CĐ GTVT Trung ương III phát biểu tại buổi lễ