Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong trường học.
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT, nghị quyết của Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW III. Chi bộ Liên khoa 1 đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Chi bộ đã phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng và tham mưu cho cấp ủy đảng giới thiệu các quần chúng ưu tú đi học tập bồi dưỡng lớp cảm tình đảng.
Được giác ngộ và thấm nhuần đạo đức tư tưởng của Đảng, với lý tưởng và tinh thần thiết tha được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện, đến nay quần chúng Nguyễn Thành Sơn được Đảng ủy khối Bộ GTVT quyết định kết nạp vào Đảng cộng sản VN.
Hôm nay, ngày 08/05/2019, trong không khí trang nghiêm, Chi bộ Liên khoa 1 tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thành Sơn vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thành Sơn nhận quyết định và chụp hình lưu niệm cùng Chi bộ Liên khoa 1