CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

     Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III gửi lời chào đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể HS – SV trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
     Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:

Sức bền vật liệu: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Xây dựng / Nguyễn Văn Liên Chb.: PGS, TSKH. – Tái bản. – H.: Xây dựng, 2012.- 330tr.; 27cm
  I. Đinh Trọng Bằng,. II. Nguyễn Phương Thành

Ký hiệu xếp giá: 620.112 NG527L

Nội dung cuốn sách như sau:
Chương 1: Lý thuyết ngoại lực và nội lực

Chương 2: Kéo nén đúng tâm
Chương 3: Trạng thái ứng xuất tại một điểm
Chương 4: Các lý thuyết về độ bền
Chương 5: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
Chương 6: Xoắn thuần túy thanh thẳng
Chương 7: Uốn ngang thẳng những thanh thẳng
Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn
Chương 9: Thanh chịu lực phức tạp
Chương 10: Ổn định của thanh chịu nén (uốn dọc)
Chương 11: Uốn ngang và dọc đồng thời
Chương 12: Tải trọng động
Chương 13: Tính độ bền của thanh theo trạng thái giới hạn.

Dùng cho sinh viên ngành xây dựng

Cuốn sách này:
– đề cấp đến những hình thức chịu lực cơ bản hay gặp nhằm giúp cho sinh viên và các nhà thiết kế có được giải pháp kết cấu hiện thực và trong sáng.

 

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp / Lương Văn Úc. – In lần 2: Có sửa đổi bổ sung. – H.: ĐH Kinh tế quốc dân, 2012.- 377tr.; 24cm

Cuốn sách này dùng làm tài liệu giảng dạy bậc Cao đẳng / đại học cho các đối tượng dài hạn, tại chức, văn bằng 2, chuyển đổi, …và các doanh nghiệp tham khảo.
 “Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản l‎ý doanh nghiệp” là công cụ đắc lực cho các nhà lãnh đạo và quản lý soạn thảo ra được các văn bản có chất lượng cao, dung vào quản lý, tổ chức.

Sách hướng dẫn kỹ năng soạn thảo một văn bản có chất lượng

Ký hiệu xếp giá: : 005.52 L561U

Nội dung cuốn sách bao gồm:
Chương I: Những vấn đề chung về văn bản

Chương II: Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản
Chương III: Soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính
Chương IV: Soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại
Chương V: Soạn thảo hợp đồng dân sự
Chương VI: Soạn thảo văn bản quản lý tổ chức doanh nghiệp
Chương VII: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp

Cuốn sách này:
– chủ yếu đi sâu vào hướng dẫn kỹ năng soạn thảo một văn bản có chất lượng cao phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp.