Hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ quần áo ấm cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa của Bộ GTVT – Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Trường CĐ GTVT Trung ương III đã phát động phong trào trong toàn trường.
Các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn và đoàn viên trong toàn trường đã nhiệt liệt ủng hộ, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách – một truyền thống của Nhà trường – một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Sau một tháng phát động, đến nay đã được hơn 30 thùng quần áo các loại – đây là hoạt động thể hiện sự sẻ chia của đoàn viên công đoàn trong toàn trường với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa – góp phần động viên người dân các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là các em học sinh tiếp tục yên tâm tăng gia sản xuất, học tập để từng bước thoát khỏi khó khăn, đói nghèo.
Một lần nữa, Ban chấp hành công đoàn Trường trân trọng cảm ơn các đoàn viên, các công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn đã chung tay ủng hộ đồng bào khó khăn.
Dưới đây là một số hình ảnh những thùng quần áo – những tấm lòng nhân ái: