Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà Trường về việc tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019.

DH_DTN_2017-2019_vannghe

Các tiết mục văn nghệ đầu giờ chào mừng các đại biểu về tham dự đại hội

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội của Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng nghề GTVt Trung ương III; Sáng ngày 11/04/2017 tại hội Trường hiệu bộ Trường CĐ nghề GTVT Trung ương III, BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014-2017 đã tổ chức buổi đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường nhiệm kỳ 2017 – 2019 với sự tham gia của 80 đại biểu là các cán bộ, đoàn viên ưu tú về dự.

DH_DTN_2017-2019_thanh

Đồng chí Đặng Thái Thanh – Phó bí thư ĐTN trường nhiệm kỳ 2014 – 2017 – Giới thiệu các đại biểu về tham dự và thông qua chương trình của Đại hội

Đến tham dự  Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ nghề GTVT TW III nhiệm kỳ 2017 – 2019 có sự hiện diện của đ/c Hồ Chí Cường – Bí thư Đoàn Khối CS Bộ GTVT; đ/c Vũ Đức Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và sự hiện diện của 71  đại biểu là đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 đoàn viên trong toàn trường về tham dự Đại hội.

DH_DTN_2017-2019_hong

Đ/c Lê Văn Hồng – Bí Thư DTN nhiệm kỳ 2014 – 2017, chủ tịch đoàn – điều hành đại hội, báo cáo công tác thực hiện nghị Đại hội Đoàn Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III trong thời gian qua và đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, các đoàn viên tham dự đều nhất trí 100% bầu đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:
Đ/C: Lê Văn Hồng                    – Bí thư ĐTN trường nhiệm kỳ 2014 – 2017
Đ/C: Đặng Thái Thanh              – Phó Bí thư ĐTN trường nhiệm kỳ 2014 – 2017
Đ/C: Nguyễn Phương Thảo       – Bí Thư CĐ CĐ9KT

DH_DTN_2017-2019_son

Đồng chí Nguyễn Thành Sơn – Phó bí thư ĐTN trường nhiệm kỳ 2015 – 2017 – đọc bản kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn Trường trước đại hội

Nhằm tổng kết, đánh giá một cách nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III trong thời gian qua và đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn Trường, cơ cấu lại hệ thống tổ chức các chi Đoàn trong Trường cũng như Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019.

DH_DTN_2017-2019_bainhiem

Thay mặt Đoàn khối CS Bộ GTVT và Đảng ủy trường lên tặng hoa cho các đồng chí trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2017 trước khi mãn nhiệm kỳ.

Xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III trong nhiệm kỳ mới phù hợp với xu thế phát triển đất nước, nâng cao vai trò và nhiệm vụ chính trị của Đoàn trường. Gắn liền hoạt động Đoàn với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn hội nhập của đất nước đối với cơ sở Đoàn theo các đặc thù của nhà Trường. Tạo một đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, có ý nghĩa trong toàn thể các chi Đoàn trong nhà Trường, qua đó tuyên truyền rộng rãi đến Đoàn viên thanh niên trong nhà Trường hoạt động chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn.

DH_DTN_2017-2019_son_bangkhen

Đồng chí Hồ Chí Cường – Bí thư Đoàn khối CS Bộ GTVT – trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 – 2017

Nội dung của đại hội gồm:
– Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017 và Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2019.
– Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2017 đọc bản kiểm điểm trước đại hội.
– Báo cáo về đề án nhân sự BCH, danh sách ứng cử và đề cử BCH nhiệm kỳ 2017-2019. Xin biểu quyết của Đại hội.

DH_DTN_2017-2019_nhiemkymoi

Thay mặt Đoàn khối CS Bộ GTVT và Đảng ủy trường lên tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 09 đồng chí

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ nghề GTVT TW III nhiệm kỳ 2017 – 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 09 đồng chí như sau:

STT Họ và tên STT Họ và tên
1 Trịnh Xuân Đức 6 Mai Hà Phương
2 Hoàng Anh Khoa 7 Thái Huy Quảng
3 Biện Thị Loan 8 Nguyễn Thành Sơn
4 Nguyễn Viết Minh 9 Đặng Thái Thanh
5 Phạm Hoàng Nhiên
DH_DTN_2017-2019_cuong

Đồng chí Hồ Chí Cường – Bí thư Đoàn Khối CS Bộ GTVT – phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

DH_DTN_2017-2019_thieu

ThS. Vũ Đức Thiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường – phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Sau đó, tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019, BCH đã bầu ra Ban thường vụ gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, và 02 Phó Bí thư,
Đồng chí: Đặng Thái Thanh giữ chức danh Bí thư BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
Đồng chí Nguyễn Thành Sơn và Thái Huy Quảng giữ chức vụ Phó Bí thư.