Thực hiện Kế hoạch tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020;

Ban Tổ chức ban hành Điều lệ Hội thao CB, GV, CNV và HS-SV trong toàn trường năm 2020 với nội dung, thể thức, Luật thi đấu và lịch thi đấu ở các bộ môn thi đấu như sau:

Xem chi tiết tại đường links dưới đây:

– Điều lệ thi đấu Hội thao truyền thống: Xem tại đây.

– Lịch thi đấu bóng đá khối Giáo viên: Xem tại đây.

– Lịch thi đấu bóng chuyền khối Giáo viên: Xem tại đây.

– Lịch thi đấu bóng đá khối Học sinh – sinh viên: Xem tại đây.

– Lịch thi đấu bóng chuyền khối Học sinh – sinh viên: Xem tại đây.