Sau khi tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và đạt giải cao. Thầy giáo Nguyễn Giang Nam (Khoa Điện Công Nghiệp) và Thầy Nguyễn Minh Khương (Khoa Cơ Khí Động Lực) được thành phố lựa chọn để tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15-21/9/2018. Có gần 400 nhà giáo đã tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Hội giảng Nhà giáo dạy nghề toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, kể từ năm 1986 đến nay đã tổ chức được 11 kỳ hội giảng. Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Hà nội từ ngày 15/9 – 21/9. Đây là kỳ hội giảng thứ 7 kể từ ngày Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được tái thành lập năm 1998. Hội giảng năm nay có sự tham dự của 56 tỉnh thành phố, với tổng số 373 giáo viên thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Điểm mới của Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 là sẽ không tiến hành kiểm tra nhận thức, xử lý tình huống sư phạm riêng mà lồng ghép vào trong từng bài giảng để việc đánh giá mang tính toàn diện và tập trung thời gian cho nhà giáo thực hiện trình giảng. Đồng thời để nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực, Hội giảng 2018 sẽ tập trung đánh giá kỹ năng thực hiện tất cả ba loại giáo án (lý thuyết, thực hành, tích hợp).

Thầy Nguyễn Giang Nam đã xuất sắc đạt giải 03 trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Với sự chuẩn bị, cố gắng, nỗ lực tối đa trong hơn một tháng cả 02 Thầy giáo đã bình tĩnh tự tin thực hiện bài giảng và đều đạt được giải. Cụ thể: Thầy Nguyễn Giang Nam (Khoa Điện Công Nghiệp) đạt giải 3 và Thầy Nguyễn Minh Khương (Khoa Cơ Khí Động Lực) đạt giải khuyến khích góp phần quan trọng giúp đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhì toàn đoàn. Bài giảng của 02 Thầy được Hội đồng giám khảo đánh giá là đã nắm vững kiến thức kỹ năng chuyên môn và tỏa sáng “nghệ thuật” sư phạm, thông qua việc kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học mới, hiện đại, tạo nên môi trường học tập tích cực, sinh động, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học.

Thầy Nguyễn Minh Khương đã xuất sắc đạt giải khuyến khích trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Minh Khương nhận bằng khen tại Lễ bế giảng Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Giang Nam nhận bằng khen tại Lễ bế giảng Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018