GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
     Thư viện trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương III gửi lời chào đến toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể HS – SV trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:
*Thiết kế móng nông / Nguyễn Uyên. – H.: Xây dựng, 2013.- 168tr. ; 27cm
Là tài liệu dành cho các sinh viên chuyên ngành xây dựng
Ký hiệu xếp giá: :  624.15 NG527U500thietkemongnong
Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương: 
– Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản của thiết kế móng nông
– Chương 2: Những loại móng nông
– Chương 3: Thiết kế móng cứng
– Chương 4: Thiết kế móng mềm
– Chương 5: Thiết kế móng nông trên các loại đất
Cuốn sách này:
– Được biên soạn chỉ giới hạn giới thiệu nội dung kỹ thuật nền móng cho móng nông – móng được đặt trực tiếp trong hố móng, độ sâu đặt móng không lớn thường nhỏ hơn hoặc bằng 5 m như móng dưới cột nhà, trụ đỡ dầm tường, trụ cầu, trụ điện, cột cầu máng,…

*Tài liệu đào tạo kế toán tổng hợp Sách chuyên khảo/ Nguyễn Hữu Ánh. – In lần 3. – Tp.HCM: Kinh tế quốc dân 2013.- 255tr.; 24cm
Là tài liệu dùng cho sinh viên ngành kinh tế
Ký hiệu xếp giá:  657.04 NG527A
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần:
Phần 1: Nguyên lý và nghiệp vụ kế toán
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toántailieudaotaoketoantonghop
Chương 2: Kế toán tài sản cố định
Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ
Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh
Chương 7: Kế toán tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán
Chương 8: Kế toán các nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp
Chương 9: Báo cáo tài chính
Phần 2: Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán
Chương 2:Tổ chức sổ kế toán theo các hình thức kế toán
Chương 3: Tổ chức bộ máy kế toán
Phần 3: Kiểm toán căn bản
Chương 1: Bản chất, chức năng của kiểm toán
Chương 2: Các phương pháp, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
Chương 3: Quy trình kiểm toán
Chương 4: Chuẩn mực kiểm toán
Cuốn sách này:
– Được biên soạn trên cơ sở chế độ kế toán hiện hành và thực tiễn trong quá trình giảng dạy và thực hiện công tác kế toán trong các đơn vị nhằm giúp cho người đọc và người học có được những kiến thức chuyên ngành về kế toán tài chính và kiểm toán.

*Hướng dẫn tự học Adobe Photoshop CS6 Dành cho nhà thiết kế.- H.: Từ điển bách khoa 2012.- 223tr.; 24cm
Là tài liệu dành cho HS – SV ngành công nghệ thông tintuhocphotoshopcs6
Ký hiệu xếp giá:     005.11 H561
Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:
– Chương 1: Vẽ các nét sáng tạo với hiệu ứng cọ
– Chương 2: Bộ công cụ 26 món
– Chương 3: Tạo các hiệu ứng sinh động
– Chương 4: Tạo các hiệu ứng quảng cáo thương mại
– Chương 5: Tạo các hiệu ứng ảnh tuyệt vời
Cuốn sách này:
– Có rất nhiều các tính năng, hiệu ứng và kỹ xảo rất tuyệt vời nhằm giúp các nhà thiết kế phát huy hết tính sáng tạo của mình và ứng dụng vào công việc thiết kế một cách dễ dàng và hữu ích.

Mọi chi tiết xin gửi về địa chỉ Email: librarian005@yahoo.com    ĐT: Cô Hằng 0962 965 521