Sứ Mạng – Tầm Nhìn

1. Sứ mạng

Là trường Cao đẳng đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

2. Tầm nhìn:

Đến năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có uy tín được công nhận đạt đẳng cấp khu vực

trường GTVT TWIIIMô hình quy hoạch và phát triển nhà trường đến năm 2020