Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2019, tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo GDNN ngành GTVT năm 2019. Các bài giảng của 53 quý Thầy Cô giáo từ 17 trường Đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc Bộ Giao thông vận tải được thực hiện từ ngày 27/8 đến hết ngày 29/8/2019.

Hội giảng nhà giáo GDNN ngành GTVT năm 2019 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thúc đẩy việc tự rèn luyện, học tập của các nhà giáo và học sinh sinh viên đồng thời là cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt, tìm ra phương pháp giảng dạy tiên tiến, phù hợp; những sáng kiến, kinh nghiệm trong việc dạy, học; làm mô hình học cụ để nhân rộng, phổ biến trong các trường trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng GDNN cho các trường ngành Giao thông vận tải;