Vào lúc 8h00 sáng, ngày 02/12/2016, tại Hội trường 1 – trường CĐ Nghề GTVT TW III đã diễn ra buổi hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ThS.Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng; ThS.Nguyễn Chí Minh – Bí Thư Đảng uỷ, phó Hiệu trưởng; ThS.Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng; Ông Trương Lâm Đức – Chủ tịch Công  đoàn cùng các ông bà là trưởng, phó các Phòng, Khoa và giám đốc, Phó giám đốc các trung tâm trực thuộc nhà trường.

hnghi_chuchot_2017_thieu1ThS.Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội nghị – điều hành tại hội nghị

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất đề cử ông Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội nghị, Ông Hoàng Văn Hùng – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Thư ký của Hội nghị. nội dung chính của Hội nghị năm 2017 gồm: báo cáo kết quả hoạt động năm 2016; phương hướng hoạt động năm 2017; thảo luận, đóng ghóp ý kiến xây dựng phương hướng phát triển nhà trường; Lấy phiếu tín nhiệm và Công khai, minh bạch tài sản của các cán bộ trường thuộc sự quản lý của Bộ GTVT.

hnghi_chuchot_2017_phatbieu1 hnghi_chuchot_2017_phatbieu3
hnghi_chuchot_2017_phatbieu2 hnghi_chuchot_2017_phatbieu4

Các đại biểu tham gia đống góp ý kiến cho Hội nghị.

 Cũng tại Hội nghị, nhiều đại biểu nhiệt tình tham gia chất vấn với Chủ tịch hội nghị và phát biểu ý kiến đóng góp cho sự phát triển nhà trường. Chủ tịch hội nghị trả lời các ý kiến của các đại biểu, giao nhiệm vụ cho thư ký hội nghị và ban soạn thảo tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu vào phương hướng hoạt động của nhà trường năm 2017 và những năm tới. 

 hnghi_chuchot_2017_chien Ông Lê Sỹ Chiến – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm cán bộ.

Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm các cán bộ trường thuộc sự quản lý của Bộ GTVT, Nhà trường có 4 cán bộ thuộc sự quản lý của Bộ GTVT đó là Ban giám hiệu trường (gồm Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng) và Kế toán trưởng, nhưng do chức vụ Kế toán trưởng nhà trường vừa Bổ nhiệm mới nên hội nghị thống nhất không lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

hnghi_chuchot_2017_bophiruCác đại biểu vui vẻ nhiệt tình tham gia bỏ phiếu tín nhiệm các cán bộ

Hiệu trưởng
Vũ Đức Thiệu
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Chí Minh
Phó Hiệu trưởng
Vũ Mạnh Hùng
– Tín nhiệm cao:    24/37 11/37 17/37
– Tín nhiệm: 12/37 21/37 18/37
– Tín nhiệm thấp: 01/37 05/37 02/37

hnghi_chuchot_2017_kiemphieuThS. Huỳnh văn Xí – Trưởng ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng tổ kiểm phiếu –
công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h30 cùng ngày. Chủ tịch Hội nghị yêu cầu Thư ký Hội nghị cùng ban soạn thảo văn bản tổng hợp các ý kiến và cập nhật lại các bản báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 để chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động vào tháng 1/2017.