KẾ HOẠCH CHI TIẾT
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019

     Căn cứ kế hoạch số 69/KH-ĐT ngày 19/3/2019 về tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Trường năm 2019 đã được Hiệu trưởng ký duyệt;
     Nhà trường triển khai kế hoạch chi tiết tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Trường năm 2019 như sau:
I. Thời gian hội giảng: 02 ngày, ngày 01 và 02/6/2019 (Thứ 7 và Chủ nhật)
– Khai mạc lúc: 7h30’ ngày 01/6/2019
– Bế mạc lúc: 15h30’ ngày 02/6/2019
II. Lịch hội giảng:
1. Tiểu ban cơ khí.
1.1. Ngày 01/6/2019, Thứ 7

Stt Họ và tên Đơn vị Buổi giảng Giờ giảng Phòng xưởng
1 Đinh Tiến Dũng K.CKCT Sáng 8h – 8h45 Xưởng CGKL
2 Nguyễn Minh Khôi 9h05 – 9h50 Phòng 302
3 Nguyễn Kim Điền 10h10 – 10h55 Xưởng CGKL
4 Lương Trọng Nhân K.CKCT Chiều 13h – 13h45 Xưởng Hàn
5 Trần Văn Dũng 14h05 – 14h50 Xưởng CGKL
6 Đặng Chí Nguyện K.CKĐL 15h10 – 15h55 Xưởng Động cơ 2

1.2. Ngày 02/6/2019, Chủ nhật

Stt Họ và tên Đơn vị Buổi giảng Giờ giảng Phòng xưởng
1 Lê Hữu Minh TTƯDKHCN Sáng 7h30 – 8h15 Sân tập lái
2 Nguyễn Quang Hạo TT ĐTLX 8h35 – 9h20 Sân tập lái
3 Nguyễn Minh Khương K.CKĐL 9h40 – 10h25 Xưởng Động cơ 1
4 Giang Văn Tiến K.CKĐL Chiều 13h – 13h45 Xưởng Gầm
5 Nguyễn Hữu Lương 14h05 – 14h50 P.Thực hành TBĐ(Lầu 1 Khu B)

2. Tiểu ban Tổng hợp
2.1. Ngày 01/6/2019, Thứ 7

Stt Họ và tên Đơn vị Buổi giảng Giờ giảng Phòng xưởng
1 Nguyễn Giang Nam K.ĐCN Sáng 8h – 8h45 Xưởng Điện lạnh
2 Nguyễn Thanh Phong 9h05 – 9h50 Xưởng Điện lạnh
3 Lương Thị Thanh Tuyền 10h10 – 10h55 Phòng 602
4 Tiết Hớn Lộc K.ĐCN Chiều 13h – 13h45 Phòng 504
5 Vũ Khắc Trữ K.XDCTGT 14h05 – 14h50 Hội trường

2.2. Ngày 02/6/2019, Chủ nhật

Stt Họ và tên Đơn vị Buổi giảng Giờ giảng Phòng xưởng
1 Vũ Thị Hoàng Oanh K.Kinh tế Sáng 7h30 – 8h15 Hội trường
2 Ngô Thị Hàn Ly 8h35 – 9h20 Hội trường
3 Lê Thị Hải Xuân 9h40 – 10h25 Phòng 301
4 Trần Thế Bảy K.Cơ bản Chiều 13h – 13h45 Phòng 301
5 Phan Quang Vũ 14h05 – 14h50 Phòng 301

*Ghi chú: Giáo viên tham dự Hội giảng tự chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, đồ nghề phục vụ giảng dạy.
III. Phân công nhiệm vụ.
1. Phòng Đào tạo
– Lập dự toán kinh phí cho Hội giảng;
– Xây dựng kế hoạch tổ chức và các văn bản phục vụ Hội giảng;
– Tổ chức khai mạc, bế mạc Hội giảng;
– Bố trí ăn trưa, nghỉ trưa cho giám khảo;
– Chụp ảnh, quay phim,viết bài đăng tin trên Website của Trường.
2. Phòng Công tác HSSV – Đoàn thanh niên
– Phục vụ khánh tiết, trang trí hội trường;
– Âm thanh, ánh sáng cho hội trường.
3. Phòng Quản trị Hành chính: Chuẩn bị hội trường hiệu bộ, các phòng học theo lịch hội giảng.
4. Khoa Sư phạm dạy nghề:
– Mời giám khảo hội giảng, liên hệ đưa, đón giám khảo;
– Phát phiếu đánh giá bài giảng cho các giáo viên dự giờ hội giảng.
5. Các khoa:
– Hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho giáo viên tham dự để đạt kết quả cao nhất;
– Yêu cầu giáo viên trong khoa tham dự các bài giảng đầy đủ theo quy định và viết phiếu đánh giá bài giảng nộp cho Tổ thư ký.
– Các Trung tâm có giáo viên tham dự Hội giảng:
– Hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho giáo viên tham dự để đạt kết quả cao nhất;
– Bố trí xe giảng dạy đảm bảo an toàn, học viên thực hành đã biết lái xe cơ bản.
     Trên đây là kế hoạch chi tiết tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Trường năm 2019. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu