KẾ HOẠCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2017
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 8, HỆ TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 8
VÀ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 10 

Ngày Môn thi Các lớp Phòng thi Ghi chú
 21/12/2017

(BUỔI SÁNG)

LÝ THUYẾT NGHỀ TC8KTL, CĐ8CK1, CĐ8CK2, TC8CK 305
22/12/2017

(CẢ NGÀY)

THỰC HÀNH NGHỀ CĐ8KTL, TC8KTL, CĐ8CK1, CĐ8CK2, TC8CK Xưởng thực hành khoa CKCT và khoa ĐCN
23/12/2017

(BUỔI SÁNG)

CHÍNH TRỊ CĐ10CK1, CĐ10CK2, CĐ10S1, CĐ10S2, CĐ10KTL, CĐ10ĐCN, TC8KTL, CĐ9S1, CĐ9S3 304, 305,  401, 402, 403,501, 502, 503

* Ghi chú:
–  Học sinh – sinh viên thi lý thuyết nghề, chính trị có mặt tại phòng thi lúc 07h30’
– Học sinh – sinh viên đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân, trường hợp không có hai loại giấy tờ trên, HSSV phải có giấy xác nhận của khoa ( theo mẫu).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP