KẾ HOẠCH
Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CB – GV – CNV
thuộc các Phòng, Khoa năm 2018.

 I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
– Nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, hỗ trợ, giao lưu, gặp gỡ lẫn nhau giữa các CB, GV, CNV thuộc Phòng, Khoa đang công tác tại trường.
– Chuyến tham quan phải đảm bảo tính tiết kiệm, an toàn.
II/ ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM – KINH PHÍ TỔ CHỨC:
1. Đối tượng:
 
– Toàn thể CB, GV, CNV thuộc các Phòng, Khoa đang công tác tại trường (kể cả hợp đồng khoán) nếu thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên.
– Người thân của CB, GV, CNV (nếu có nhu cầu).
2. Thời gian và địa điểm:
– Từ ngày 30/6 đến ngày 02/7/2018 (2 ngày, 3 đêm).
– Nha Trang – Phú Yên.
3. Kinh phí:
Giá tour trọn gói: 2.980.000vnđ (chưa bao gồm thuế VAT 10%).
* Chế độ đối với CB – GV – CNV thuộc Phòng, Khoa đang công tác tại trường:
+  Đối với CB-GV-CNV (kể cả hợp đồng khoán) có thời gian làm việc tại trường từ 12 tháng trở lên nhà trường hỗ trợ 100% chi phí tour.
+  Nếu cá nhân nào không tham gia được thì lĩnh tiền mặt theo qui chế chi tiêu nội bộ 2018 (1.000.000vnđ/người).
* Đối với người thân đi kèm:
+  Người lớn đi kèm: Đóng theo giá tuor trọn gói là 2.980.000vnđ
+  Trẻ em đi kèm:
     Bé 11 tuổi trở lên tính 1 vé du lịch.
     Bé từ 6 – 10 tuổi tính ½ vé du lịch, gồm 1 ghế ngồi trên xe + 1 suất ăn và ngủ ghép với cha mẹ.
     Bé dưới 5 tuổi miễn phí vé du lịch, tuy nhiên 2 người lớn chỉ được kèm thêm 1 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì tính từ bé thứ 2 phải mua ½ vé du lịch để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Tiêu chuẩn vé tàu:
 Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí.
 Trẻ em từ 6 – dưới 10 tuổi: 75% vé người lớn.
 Trẻ em từ từ 10 tuổi trở lên: 100% vé người lớn.
III/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
– Từ ngày 28/5 – 01/6/2018 : Thường vụ Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng Kế hoạch cho chuyến tham quan, nghỉ mát.
– Từ  ngày 04/6 – 08/6/2018: Triển khai kế hoạch tham quan, nghỉ mát đến các tổ công đoàn. Các tổ công đoàn lập danh sách đăng ký đi nghỉ mát đến hết ngày 08/6/2018 gởi về Ban tổ chức (Đ/c Tân chủ tịch công đoàn – ĐT: 0937.790.369 hoặc Đ/c Chọn phòng tổ chức cán bộ – ĐT: 0917.123.798).
– Ngày 30/6 – 02/7/2018 : Tổ chức tham quan, nghỉ mát.
* Ghi chú:
– Các trường hợp đi kèm mà phải tự thanh toán kinh phí, đề nghị nộp tiền trước ngày 15/6/2018 (Nộp cho Đ/c Phan Thị Thu Thảo – ĐT: 0938.912.055).
– Trẻ em đi kèm dưới 11 tuổi đề nghị bố mẹ nộp bản photo giấy khai sinh.
    Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyến tham quan, nghỉ mát cho CB, GV, CNV thuộc Phòng, Khoa trong Nhà trường năm 2018. Đề nghị các tổ công đoàn lập danh sách CB- GV-CNV đăng ký tham quan, nghỉ mát theo tinh thần của kế hoạch này và gửi về BTC trước ngày 08/6/2018./.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HOÀNG VĂN TÂN

Giới thiệu chương trình
Thực đơn