KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

     Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau:
1. Nội dung:
– Thi tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên (HSSV) hệ Cao đẳng Khóa 11 và vắng, rớt các khóa trước;
– Thi tốt nghiệp môn chính trị đối với HSSV hệ Cao đẳng Khóa 12, hệ Trung cấp Khóa 12 và vắng, rớt các khóa trước.
2. Kế hoạch:

Ngày Công việc Ghi chú
02/12/2019 – Khoa đề xuất danh sách tiểu ban ra đề thi, chấm thi (có sự tham gia của doanh nghiệp), thời gian thi, hình thức thi lý thuyết nghề (vấn đáp, tự luận…) nộp về phòng Đào tạo.

– Khoa đề xuất danh sách tiểu ban coi thi nộp về phòng Đảm bảo CLDN.

– Các Khoa đôn đốc học sinh, sinh viên hoàn tất học phí trước ngày họp xét tư cách HSSV dự thi tốt nghiệp.

19/12/2019 – Khoa nộp danh sách HSSV dự thi tốt nghiệp về phòng Đào tạo.

– HSSV vắng rớt các khóa trước lập danh sách riêng (kèm đơn xin dự thi tốt nghiệp đã được Ban giám hiệu ký).

20/12/2019

– Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét tư cách HSSV dự thi.

– Công bố danh sách HSSV được dự thi.

– Các khoa nộp đề thi, đáp án, thang điểm về phòng Đảm bảo CLDN.

3. Lịch ôn thi môn Chính trị:

Ngày ôn Thời gian Giáo viên Lớp Địa điểm
17/12/2019 Bắt đầu 13h30’ Nguyễn Thị Lành Tất cả các lớp hệ trung cấp khóa 12 Hội trường khu A
23/12/2019 Bắt đầu 7h30’ Phạm Thị Phương Thảo CĐ12S1, CĐ12S2, CĐ12S3, CĐ12S4, CĐ12CK1, CĐ12CK2, CĐ12KT Hội trường khu A
30/12/2019 Bắt đầu 7h30’ Lê Thị Hà CĐ12ĐCN1, CĐ12ĐCN2, CĐ12S5, CĐ12S6, CĐ12S7, CĐ12CK3, CĐ12KTL1, CĐ12KTL2, CĐ12XD Hội trường khu A

4. Lịch thi tốt nghiệp:

Ngày thi Môn thi Buổi thi
06/01/2020 Chính trị Sáng
07/01/2020 Lý thuyết nghề Sáng
08/01/2020 đến 10/01/2020 Thực hành nghề Cả ngày

*Thời gian:      – Buổi sáng: bắt đầu 7h30’
                         – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’
* Ghi chú: Các khoa chủ động triển khai tổ chức thi lại (nếu có), ôn tập lý thuyết nghề, thực hành nghề theo kế hoạch của Khoa đã được Hiệu trưởng duyệt.
     Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                               

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu