KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

     Căn cứ chương trình công tác năm 2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Thông qua tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội của Ngành và địa phương;
– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: 9h00 ngày 20/11/2018 (Thứ ba)
– Địa điểm: Hội trường khu giảng đường A
III. THÀNH PHẦN
– Ban giám hiệu;
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường (trừ Tổ bảo vệ và vệ sinh);
– Đại diện các Trung tâm (mỗi trung tâm 20 người);
– Đại diện học sinh, sinh viên các lớp (mỗi lớp cử 03 HSSV);
IV. TRANG PHỤC:
– Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Nam mặc áo sơ mi trắng, quần xanh đen hoặc đen; Nữ mặc áo dài truyền thống.
– Đối với học sinh, sinh viên: mặc đồng phục.
V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Văn nghệ chào mừng
2. Chào cờ
3. Giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình
4. Ban giám hiệu đọc thư chúc mừng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
5. Báo cáo công tác đào tạo
6. Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng
7. Đại diện giáo viên phát biểu
8. Đại diện học sinh, sinh viên phát biểu
9. Công bố quyết định khen thưởng giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Trường; khen thưởng giáo viên chủ nhiệm; khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải Hội thao chào mừng ngày 20-11…
10. Bế mạc
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban Giám hiệu: Chỉ đạo chung
2. Phòng Đào tạo
– Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ 20-11;
– Báo cáo công tác đào tạo;
– Lập dự toán kinh phí;
– Chuẩn bị giấy khen;
– Thông báo cho HSSV nghỉ học;
– Chụp ảnh, viết bài đăng trên Website của Trường.
3. Phòng Công tác HSSV – Đoàn thanh niên
– Chuẩn bị khánh tiết – hoa tươi, trang trí hội trường, âm thanh, nhạc chào cờ;
– Chương trình văn nghệ;
– Chuẩn bị chương trình chi tiết và dẫn chương trình buổi Lễ;
– Chọn Đại diện HSSV phát biểu.
4. Phòng Tổ chức cán bộ
Chuẩn bị các quyết định khen thưởng giáo viên đạt giải hội thi giáo viên giỏi cấp Trường,…
5. Ban chấp hành Công đoàn
Chuẩn bị các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải Hội thao chào mừng ngày 20 – 11.
6. Phòng Hành chính
– Đón tiếp khách;
– Chuẩn bị Hội trường, ánh sáng cho hội trường, công tác tổng vệ sinh;
– Nước uống cho buổi Lễ;
7. Phòng Tài chính kế toán
Chuẩn bị kinh phí chi phục vụ lễ 20-11
8. Các khoa:
– Thông báo và lập danh sách học sinh, sinh viên đại diện các lớp ( mỗi lớp cử 03 HSSV ) tham dự lễ 20-11, Khoa theo dõi và điểm danh đầy đủ;
– Thông báo CB-GV-NV trong khoa tham dự lễ 20-11 đầy đủ, đúng giờ.
9. Các trung tâm thuộc Trường:
     Mỗi trung tâm cử 20 người đại diện tham dự lễ 20-11. Riêng trung tâm Đăng kiểm, Trung tâm ĐT&SHLX Phú Thọ Hòa mỗi trung tâm cử 03 người; Trung tâm Ứng dụng khoa học Công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng CTGT 01 người.
     Yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung công việc được phân công tổ chức thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Vũ Đức Thiệu