Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2018, Khoa Cơ khí chế tạo – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức ngày hội việc làm giúp các nhà tuyển dụng tiếp cận sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành Cắt gọt kim loại. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm: Công ty Cơ khí Duy Khanh, Công ty Đại Đồng Tiến, Công ty Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH Sen Đại Dương, Công ty TNHH Vạn Đại An, Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt, Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển ngôn ngữ Nhật Bản, Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ kỹ thuật Nhựa Âu Lạc, Công tyTNHH SXTM Dụng cụ Thông Minh, Công ty Cơ khí Đại Việt Hồng, Công ty TNHH Anh Phát, Công ty TNHH SXTM – DV SunStar, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo máy Phước Minh, Công ty TNHH Hợp tác Giáo dục quốc tế Thời Đại Mới… 

Đ/c Đặng Thái Thanh – Bí thư đoàn trường giới thiệu đại biểu và các công ty tham gia ngày hội việc làm

Đại diện Công ty Sen Đại Dương thông tin nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu của từng vị trí công việc

Đại diện Công ty Cơ Khí Duy Khanh thông tin nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu của từng vị trí công việc

Đại diện Công ty Đại Đồng Tiến thông tin nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu của từng vị trí công việc

Sinh viên Ngành Cơ Khí và Xây dựng có cơ hội đạt mức thu nhập từ 36.000.000đ đến 50.000.000đ

Sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm trước khi tốt nghiệp

Các bạn sinh viên trả lời phỏng vấn trực tiếp và điền thông tin gửi nhà tuyển dụng

Các bạn sinh viên với kỹ năng mềm đã được trang bị khá tự tin trước các nhà tuyển dụng

Sau khi phỏng vấn trực tiếp đạt kết quả, các sinh viên sẽ được kiểm tra tay nghề và ký hợp đồng lao động