Xin Chúc mừng 18 HSSV hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, vượt khó vươn lên, là cán bộ đoàn, cán bộ lớp đạt thành tích cao trong học tập trong năm học vừa qua 2016-2017

DANH SÁCH HSSV NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM 2016-2017
STT Lớp HỌ VÀ TÊN TBC – L1 XLHT XLRL Xếp loại  Số tiền
học bổng
Ghi chú
1 CĐ8ĐCN Nguyễn Đức Phương 7,8 Khá Tốt Khá      2.800.000
2 CĐ8KTL Lê Văn Đức 7.0 Khá Khá Khá      2.800.000
3 TC8KTL Cao Hoàng Sơn 7,5 Khá Khá Khá      2.800.000
4 CĐ9ĐCN Phan Quốc Hưng 8,3 Giỏi Tốt Giỏi      3.300.000
5 Nguyễn Minh Trung 7,9 Khá Khá Khá      2.800.000
6 CĐ9KTL Phạm Tiến Linh 8.0 Giỏi Tốt Giỏi      3.300.000
7 Bùi Quốc Ring 7,9 Khá Khá Khá      2.800.000
8 TC9KTL1 Mai Văn Hoan 8,5 Giỏi Tốt Giỏi      3.000.000
9 Đặng Văn Mạnh 7,4 Khá Khá Khá      2.500.000
10 TC9KTL2 Trương Quốc Bửu 8,2 Giỏi Tốt Giỏi      3.000.000
11 Phạm Minh Kỳ 8.0 Giỏi Tốt Giỏi      3.000.000
12 CĐ10ĐCN Nguyễn Minh Thuận 7,7 Khá Khá Khá      2.800.000
13 Bùi  Minh Nhí 7,7 Khá Tốt Khá      2.800.000
14 CĐ10KTL Lê Chí Bảo 7,6 Khá Khá Khá      2.800.000
15 Nguyễn Minh Thư 7,6 Khá Khá Khá      2.800.000
16 TC10ĐCN Lê Châu  Khoa 7,3 Khá Khá Khá      2.500.000
17 TC10KTL1 Nguyễn Anh Hảo 6,9 TB khá Khá Khá      2.500.000 Lớp phó
18 Nguyễn Trần Thanh Tân 6,9 TB khá Khá Khá      2.500.000 Lớp trưởng

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa nhận học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tài chính để nhận thưởng (Khi đi nhớ mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân bản gốc)