THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch);
ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

       Căn cứ Điều 115 – Bộ luật Lao động: Nghỉ lễ, tết,
Trường thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh-sinh viên trong toàn Trường về việc nghỉ Lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch), ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2018 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018 như sau:

 1. Nghỉ Lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch: Công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh-sinh viên nghỉ 01 ngày 25/4/2018 (Thứ 4).
 2. Nghỉ Lễ ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5: Công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh-sinh viên được nghỉ 02 ngày từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2018 (Thứ 2, Thứ 3).
 3. Các đơn vị thực hiện công tác tổng vệ sinh: Phòng làm việc, xưởng trường, sân bãi, sắp xếp hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị gọn gàng, an toàn. Đóng khóa cửa có niêm phong với sự chứng kiến của bộ phận bảo vệ Trường từ 17 giờ của ngày 27/4/2018 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
 4. Thực hiện tốt công tác an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ Lễ.
 5. Các phương tiện xe cơ giới phải tập kết đúng nơi quy định của
  Nhà trường và có bàn giao cụ thể cho bảo vệ Trường.
 6. Các xe ô tô cơ giới hoạt động trong các ngày Lễ khi ra vào cổng Trường đều phải tuân thủ việc kiểm tra và đăng ký của bảo vệ Trường.
 7. Bộ phận bảo vệ Trường có trách nhiệm cùng bộ phận trực Lễ kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà trường. Bảo đảm an toàn – an ninh trật tự trong các ngày lễ.
 8. Phòng Đào tạo, các khoa báo lịch nghỉ lễ cho học sinh-sinh viên; Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên đăng ký số học sinh ở lại nội trú cho công an Phường và công an Quận (bộ phận an ninh).
 9. Tuyệt đối cấm người ngoài cơ quan ở lại qua đêm trong khu vực Trường và khu vực ký túc xá học sinh nội trú.

Lưu ý :    – Số điện thoại CS phản ứng nhanh: 113.
– Số điện thoại cứu hỏa: 114.
– Số điện thoại cấp cứu y tế: 115.
– Số điện thoại đội an ninh nhân dân quận: 38.474.586.
– Số điện thoại công an phường Phú Thọ Hòa: 39.782.787.
– Số điện thoai Hiệu trưởng: 0913 727755.
– Số điện thoại Phó hiệu trưởng Vũ Mạnh Hùng: 0903 688567.

Yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện tốt Thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Xem chi tiết Thông báo:Tb-vv-nghi-le-Gio-to-HV-va-ngay-giai-phong-MN-QTLD