MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA KINH TẾ

Hinh TTGV_01

Tập thể CB, GV, NV khoa Kinh tế

CD2KT2_01

Tập thể lớp CĐ2KT2

CD3KT_01

Tập thể lớp CĐ3KT

 

CD4KT_01N

Giờ học GDQP của lớp CĐ4KT1

CD5KT_01

Tham quan lớp CĐ5KT

CD6KT_01

Giờ học lý thuyết của lớp CĐ6KT

CD7KT_01

Ảnh lưu niệm lớp CĐ7KT

TNCD7_02

Lễ trao bằng tốt nghiệp khoá CĐ7

TTNNCD8_01

Thực tập nghề nghiệp của lớp CĐ8KT

TTNNCD8_02

Kỷ niệm thực tập tại công ty Ô tô Trường Long