KHOA KINH TẾ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG THỰC HÀNH ĐỢT 2
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG NGÀY 04 – 09 – 2017

CÁC NGÀNH SAU:

Cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Học phí: 590.000/tháng. Xét tuyển 35 chỉ tiêu.

 

 

 

Cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Miễn học phí 100%. Xét tuyển 30 chỉ tiêu.

Cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Học phí: 590.000/tháng. Xét tuyển 35 chỉ tiêu.

 

Cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Học phí: 590.000/tháng. Xét tuyển 35 chỉ tiêu.

 

 

Cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Học phí: 590.000/tháng. Xét tuyển 30 chỉ tiêu.

Linh động thời gian

 

 

Cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Thu nhập từ 5trđ – 8trđ

 

Đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, tận tình cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.