Khoa Máy xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III .
Khoa được thành lập năm 2012 với nhiệm vụ đào tạo người học nghề có kiến thức, kỹ năng về nghề:Vận hành máy thi công nền – mặt đường( Máy đào, Máy Lu, Máy Ủi, Máy san, Máy […] Xếp dỡ cơ giới tổng hợp (Lái xe nâng hàng – Vận hành cần trục ).
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Khoa Máy Xây dựng:

                                                    Hình ảnh Thầy và Trò trên sân tập

     Hình ảnh học viên thực hiện các bài kiểm tra trước khi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

                                         Hình ảnh học viên thực tập ngoài công trường