Học viên ở xa dowload hồ sơ như sau: cvct3.edu.vn/Tuyển sinh/dowload Hồ sơ tuyển sinh/