Tuyển sinh Cao đẳng ngành Xây dựng cầu đường bộ

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Cam kết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Lương khởi điểm từ 5 đến 8 triệu đồng/tháng

Học phí được miễn 70%, chỉ còn 1.050.000đ/học kỳ