BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW III

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  1  tháng 1 năm 2018

TRƯỜNG CAO ĐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP

I/. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO :

 1. Lái xe nâng hàng.
 2. Vận hành cần trục .
 3. Vận hành máy san .
 4. Vận hành máy ủi.
 5. Vận hành máy xúc đào.
 6. Vận hành máy xúc lật.
 7. Vận hành máy lu .

II/. THỜI GIAN ĐÀO TẠO :

 • Thời gian đào tạo : 03 tháng
 • Khai giảng thường xuyên mỗi tháng.
 • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Sơ cấp

III/. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC :

 • Sơ yếu lý lịch .
 • Giấy khám sức khỏe.
 • Bản sao CMND.
 • 04 ảnh 3 x 4.
 • Phiếu đăng ký học nghề.

IV/. HỌC PHÍ ĐÀO TẠO :

 1. Lái xe nâng hàng:                                2.500.000 đồng
 2. Vận hành cần trục:                               3.000.000 đồng
 3. Vận hành máy san:                              3.000.000 đồng
 4. Vận hành máy ủi:                                 3.000.000 đồng
 5. Vận hành máy xúc đào:                       3.000.000 đồng
 6. Vận hành máy xúc lật;                         3.000.000 đồng
 7. Vận hành máy lu:                                 2.500.000 đồng

V/. NƠI NHẬN HỒ SƠ :

Khoa: Xây dựng công trình giao thông

Địa chỉ : Số 73 Văn Cao , Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú , TP. HCM

Hotline: 0985919530 Điện thoại : 028.39782819 , website khoa: http://cvct3.edu.vn/khoaxdctgt

Mail: khoaxdgt3@gmail.com

Facebook: Khoa xây dựng công trình           

V/. NƠI HỌC :

Địa chỉ: 218/42 Lê Thị Riêng, P Thới An, Q12.

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

( Đã ký )

 

Vũ Đức Thiệu