Trường Cao Đẳng Nghề GTVT Trung Ương III Ký Kết Biên Bản Thỏa Thuận Hợp Tác Đào Tạo Và Xuất Khẩu Lao Động Với Công Ty Real Construction Và Công Ty TNHH Sen Đại Dương.
Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Tại Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III đã diễn ra lễ ký kết Biên bản thỏa thuận về việc liên kết đào tạo kỹ năng nghề máy công trình cho thực tập sinh Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản giữa Trường CĐ Nghề GTVT TW III và Công ty REAL CONSTRUCTION, Công ty TNHH Sen Đại Dương.

ThS. Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng trường CĐ Nghề GTVT TW III cùng Ông Maezawa Masatoshi –
Giám đốc đại diện Công ty Real Construction và ông Thân Quang Lân – Chủ tịch hội đồng thành viên 

Công ty TNHH Sen Đại Dương tại buổi lễ ký kết chương trình liên kết đào tạo.
       Tham dự buổi làm việc và ký kết, đại diện các bên gồm có: ThS. Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT TW III; ông Maezawa Masatoshi – Giám đốc đại diện Công ty Real Construction;  ông Thân Quang Lân – Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Sen Đại Dương cùng các ông bà là trưởng phó phòng khoa của nhà trường cà các công ty.
Đại diện 3 đơn vị cùng bắt tay liên kết đào tạo.
       Trên cơ sở thống nhất các nội dung bản thảo về hợp tác liên kết đào tạo giữa các bên, đại diện lãnh đạo Nhà trường và Công ty đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các bên bằng việc tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận, hợp tác liên kết đào tạo nhằm tạo ra các trương trình phục vụ lợi ích chung. Bản thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tiếp tục kéo dài hợp tác theo tình hình thực tế trong các năm triển khai thỏa thuận hợp tác.
Đại diện 3 đơn vị nhận hoa chúc mừng và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.
       Sau khi ký kết, đại diện các bên Nhà trường và Công ty đã có những trao đổi cụ thể các hình thức triển khai và các hoạt động sẽ thực hiện sau khi Biên bản thỏa thuận có hiệu lực và phương hướng hoạt động chung của các bên.