Ngày 01 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Hiệu bộ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã trang trọng diễn ra Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính. Về dự buổi Lễ khai giảng có đại diện Trường Cán bộ Quản lý GTVT, Trường CĐ GTVT Trung ương III và hơn 50 học viên.

Ông Phan Quang Sáng – Chuyên viên phòng Đào tạo Trường Cán bộ quản lý GTVT giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi lễ

Ông Ngô Anh Tuấn – Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT phát biểu tại Lễ khai giảng

ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường CĐ GTVT Trung ương III phát biểu tại Lễ khai giảng

Chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia bao gồm:
– Phần I: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Phần II: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Phần III: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước.
– Phần IV: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
– Phần V: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân.
– Phần VI: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành).
– Phần VII: Nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.
/Xuân Toàn/