Thực hiện Kế hoạch số 39- KH/ĐUK ngày 16/01/2017 về việc  Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Đảng ủy khối Cơ sở Bộ Giao thông Vận tải; chiều 27/02/2017, tại phòng họp Hiệu bộ trường CĐ Nghề GTVT TW III đã diễn ra buổi lễ ký kết thi đua yêu nước năm 2017 của Khối các trường thuộc Đảng Ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải.

kyketyeunuoc_trienkhai

Ông Nguyễn Văn thư – Trưởng khối các trường thuộc Đảng ủy khối CS Bộ GTVT – triển khai tại lễ ký kết.

Đến tham dự và chỉ đạo tại buổi lễ có Bà Trần Thị Mộng Trinh – Phó bí thư Đảng ủy khối cơ sở bộ Giao thông vận tải; Ông Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng trường CĐ Nghề GTVT TW III; Ông Nguyễn Văn Thư – Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải; Ông  Chu Xuân Nam – Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT 3; Ông Trương Thanh dũng – Hiệu trưởng trường CĐ Nghề Hàng Hải Tp.HCM cùng các thầy cô đến từ 4 trường thuộc khối cơ sở bộ Giao thông vận tải.

kyketyeunuoc_kyvanban

Đại diện lãnh đạo 4 trường ký giao ước thi đua yêu nước năm 2017.

Với mục đích tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Khối về truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường của dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tuyên truyền, cổ vũ thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017. Phong trào đưa công tác thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” vận dụng hiệu quả trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Các hoạt động phong trào thi đua được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, ý nghĩa thiết thực, vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

kyketyeunuoc_battay

Đại diện 4 trường bắt tay chúc mừng khi lễ ký kết thành công tốt đẹp

Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Bộ GTVT, Toàn Khối thống nhất nội dung thi đua giữa các trường năm 2017 như sau:

1. Tổ chức quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với các hình thức phong phú và phù hợp với đơn vị.

2. Thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong các lĩnh vực:
     a. Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện; bồi dưỡng giảng viên.
     b. Phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đơn vị;
     c. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các hoạt động của các Nhà trường;
     d. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học để xây dựng các Nhà trường trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, năng lực chuyên môn, phẩm chất, nhân cách và lối sống;
     e. Thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải về “Năm an toàn giao thông – 2017” với chủ đề: “ Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”

3. Lãnh đạo đại hội Chi bộ, đại hội Đoàn thanh niên và đại hội Công đoàn trường năm 2017 thành công, đảm bảo đúng qui trình, chất lượng.

kyketyeunuoc_chuky

Văn bản ký kết với đầy đủ chữ ký của đại diện 4 trường

Buổi lễ ký kết đã diện ra thành công tốt đẹp, Khối 4 trường đã xác định rõ mục đích – yêu cầu, nội dung, hình thức hoạt động và tiến độ thực hiện chương trình thi đua yêu nước năm 2017.