LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KHỐI HS-SV

KHỐI CAO ĐẲNG:  

Mã trận Ngày Giờ Sân Trận đấu Trọng tài
VÒNG 1 ( Loại trực tiếp)
01 1/04/2018 08h00 Sân1 CĐ11S3 CĐ11S4 Quảng-Sơn
02 1/04/2018 09h00 Sân1 CĐ11S1 CĐ9S3 Quảng-Sơn
03 1/04/2018 08h00 Sân2 CĐ11CK2 CĐ10CK2 Quảng-Sơn
04 1/04/2018 09h00 Sân2 CĐ10S1 CĐ11S5 Quảng-Sơn
05 1/04/2018 15h00 Sân2 CĐ10KTL CĐ11S6 Quảng-Sơn
06 1/04/2018 16h00 Sân2 CĐ10S2 CĐ11ĐCN Quảng-Sơn
07 31/03/2018 15h00 Sân1 CĐ11KTL CĐ9ĐCN Quảng-Sơn                                             

 

VÒNG 2 ( Loại trực tiếp)
08 08/04/2018 15h00 Sân2 Quảng-Sơn
09 08/04/2018 16h00 Sân2 Quảng-Sơn
10 07/04/2018 15h00 Sân1 Quảng-Sơn
11 Quảng-Sơn
VÒNG 3 ( Bán kết )
12 Quảng-Sơn
13 Quảng-Sơn
Tranh Hạng Ba
14 Quảng-Sơn
Chung kết
15 Quảng-Sơn

Khối Trung Cấp 

Mã Trận     Ngày Giờ Sân                                  Trận Đấu Trọng Tài
Vòng 1 (Loại trực tiếp)
01 31/03/2018 07h30 Sân1 TC11KTL1   TC11ĐCN Quảng-Sơn
02 31/03/2018 08h30 Sân1 TC10KTL2   TC9KTL Quảng-Sơn
03 31/03/2018 16h00 Sân1 TC11CK1+CK2   TC11KTL2 Quảng-Sơn
04 31/03/2018 16h00 Sân2 TC10CK2   TC11S1 Quảng-Sơn
05       TC10CK1 (Vào vòng 2)  
Vòng 2 (Loại trực tiếp)
06 07/04/2018 07h30 Sân1       Quảng-Sơn
07 07/04/2018 16h00 Sân1       Quảng-Sơn
08             Quảng-Sơn
ĐÁ VÒNG TRÒN TÍNH ĐIỂM( Tranh nhất, nhì, ba)
09             Quảng-Sơn
10             Quảng-Sơn
11             Quảng-Sơn

 

 BAN TỔ CHỨC