LỊCH BÓNG ĐÁ KHỐI GV- CNV
BẢNG A

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI -ĐỘI TỈ SỐ
10/10/17 16H45 1 TRUNG TÂM 1 -KHỐI VĂN PHÒNG
16/10/17 16H45 1 TRUNG TÂM 1 –  TRUNG TÂM 2
20/10/17 16H45 1 VĂN PHÒNG – TRUNG TÂM 2

 

BẢNG B

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI  – ĐỘI TỈ SỐ
11/10/17 16H45 1 TTTH NGOẠI NGỮ – LIÊN KHOA
12/10/17 16H45 1 TT ĐÀO TẠO LX –  TT SÁT HẠCH
17/10/17 16H45 1 TT ĐÀO TẠO  – TTTH NGOẠI NGỮ
18/10/17 16H45 1 TT SÁT HẠCH  –  LIÊN KHOA
24/10/17 16H45 1 TT SÁT HẠCH  – TTTH NGOẠI NGỮ
24/10/17 16H45 2 TT ĐÀO TẠO LX – LIÊN KHOA

 


BÁN KẾT

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
8/11/17 16H 45 1 NHẤT A  –   NHÌ B
9/11/17 16H45 1 NHẤT B  –  NHÌ  A

 

TRANH HẠNG BA VÀ CHUNG KẾT

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
15/11/17 16H45 1 THUA BÁN KẾT 1 – THUA BÁN KẾT 2
16/11/17 16H45 1 THẮNG BÁN KẾT 1 – THẮNG BÁN KẾT2

 

LỊCH BÓNG CHUYỀN KHỐI GV- CNV
BẢNG A

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI -ĐỘI TỈ SỐ
10/10/17 16H45 BC TTTH NGOẠI NGỮ – LIÊN KHOA
16/10/17 16H45 BC TTTH NGOẠI NGỮ – VĂN PHÒNG
23/10/17 16H45 BC VĂN PHÒNG – LIÊN KHOA

 

BẢNG B

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI  – ĐỘI TỈ SỐ
13/10/17 16H45 BC TT ĐÀO TẠO LX –  TT SÁT HẠCH
19/10/17 16H45 BC TT SÁT HẠCH – TRUNG TÂM 1
26/10/17 16H45 BC TT ĐÀO TẠO  – TRUNG TÂM 1

 

BÁN KẾT

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
2/11/17 16H 45 BC NHẤT A  –   NHÌ B
3/11/17 16H45 BC NHẤT B  –  NHÌ  A

 

TRANH HẠNG BA VÀ CHUNG KẾT

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI – ĐỘI TỈ SỐ
13/11/17 16H45 BC THUA BÁN KẾT 1 – THUA BÁN KẾT 2
14/11/17 16H45 BC THẮNG BÁN KẾT 1 – THẮNG BÁN KẾT2

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KHỐI HS-SV

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI -ĐỘI TỈ SỐ
10/10/17 16H00 1 CĐ11CK1 – CĐ11KTL
10/10/17 16H00 2 CĐ9S2 – Ô TÔ 1
11/10/17 16H00 1 CĐ10CK1 – CĐ11S1
11/10/17 16H00 2 CĐ11ĐCN – CĐ11CK2
12/10/17 16H00 1 Ô TÔ 2 – CĐ11S4
12/10/17 16H00 2 CĐ9KTL – CĐ9CK
13/10/17 16H00 1 TC11ĐCN – TC11CK
13/10/17 16H00 2 CĐ10S2 – CĐ9S1
13/10/17 17H00 1 CĐ11S6 – CĐ10ĐCN
13/10/17 17H00 2 CĐ11S3 – TC10KTL
16/10/17 16H00 1 TC10CK1 – CĐ11S2
16/10/17 16H00 2 CĐ10CK2 – CĐ9S3
17/10/17 16H00 1 XE MÁY – TC11S1
17/10/17 16H00 2 TC9KTL1 – CĐ11S5
17/10/17 17H00 2 TC11KTL1 – CĐ10CK1
18/10/17 16H00 1 CĐ10S1 – CĐ10KTL
18/10/17 16H00 2 TC11KTL2 – TC10ĐCN

 

 

 

Tất cả những đội thắng vào vòng trong, sẽ bốc thăm xếp lịch vào ngày 19/10/2017 lúc 10h00 tại văn phòng Đoàn.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN KHỐI HS-SV

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI -ĐỘI TỈ SỐ
11/10/17 16H00 BC TC11ĐCN – CĐ11CK2
12/10/17 16H00 BC Ô TÔ 2 – CĐ9S2
12/10/17 16H45 BC CĐ11S6 – CĐ9S3
13/10/17 16H00 BC CĐ9KTL -CĐ11S3
16/10/17 16H00 BC CĐ10S1 – CĐ11ĐCN
17/10/17 16H00 BC CĐ9S1 – CĐ11S4
17/10/17 16H45 BC CĐ11CK1 – CĐ11S5
18/10/17 16H00 BC TC11KTL2 – TC11S1
19/10/17 16H00 BC CĐ11S2 – CĐ11S1
20/10/17 16H00 BC CĐ10S2 – CĐ10KTL
20/10/17 16H30 BC CĐ11KTL – CĐ10CK1+2
 20/10/17 17H15   BC CĐ9CK  – TC11KTL1

 

 

 

Tất cả những đội thắng vào vòng trong, sẽ bốc thăm xếp lịch vào ngày 23/10/2017 lúc 10h00.tại văn phòng Đoàn.

LỊCH THI ĐẤU KÉO CO KHỐI HS-SV

NGÀY GIỜ SÂN ĐỘI -ĐỘI MÃ TRẬN
24/10/17 16H00 Tập lái b2

trước trung

tâm phú thọ

CĐ11S2 – CĐ9KTL I
24/10/17 16H00 CĐ9S2 – CĐ10S2 II
24/10/17 16H00 TC11CK – TC9KTL III
24/10/17 16H00   CĐ11KTL – CĐ10CK1 IV
24/10/17 16H00   Ô TÔ 2 – CĐ11S1 V
24/10/17 16H00   CĐ11ĐCN – CĐ11CK2 VI
24/10/17 16H00   CĐ11S6 – CĐ11CK1 VII
24/10/17 16H00   CĐ11S5 – CĐ11S4 VIII
24/10/17 17H00   CĐ10ĐCN – TC11S1 IX
24/10/17 17H00   CĐ11S3 – CĐ9CK1+2 X
24/10/17 16H00   CĐ9S3 – CĐ10KTL XI
24/10/17 16H00   TC11KTL – TC11ĐCN XII
24/10/17 16H00   CĐ9S1 – XII ( XII )
31/10/17 16H00   I -II 1
31/10/17 16H00   III – IV 2
31/10/17 16H00   V – VI 3
31/10/17 16H00   VII – VIII 4
31/10/17 16H00   IX – X 5
31/10/17 16H00   XI – XII 6
31/10/17 16H00   1 -2 A
31/10/17 16H00   3 – 4 B
31/10/17 16H00   5 – 6 C

 

 

 

 

 

3 đội thắng cuối có mã trận là A,B,C sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra đội nhất ,nhì, ba vào lúc 16h30 ngày 7/11/2017.