Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục vào đào tạo năm học 2017 – 2018 và triển khai công tác năm học 2018 – 2019.

Chương trình văn nghệ khai mạc Hội nghị

Khối Giáo dục và đào tạo trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh gồm 44 Công đoàn cơ sở của 44 trường đại học, cao đẳng. Năm 2017 – 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Công đoàn tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua, chuẩn bị và tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI (2018-2023), có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn đạt kết quả tốt.
Ban chấp hành công đoàn Trường luôn được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Liên đoàn Lao động Thành phố tạo mọi điều kiện cho Công đoàn Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động của công đoàn đi vào nề nếp có chiều sâu, luôn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho người lao động. Cụ thể:
Công đoàn cũng đã phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát về việc thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng kỳ hạn những chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên như: Trả lương tăng thêm, trả ứng tiền dạy dư giờ; trả lương làm thêm; chế độ thâm niên công tác, xét tăng lương trước thời hạn và định kỳ, công bằng và hợp lý. Từ đó giúp công đoàn viên yên tâm công tác, đoàn kết, cống hiến nhiều hơn trong công việc.

Ông Phạm Chí Tâm – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Đời sống vật chất và tinh thần đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao
Để đảm bảo cho người lao động có tinh thần vui tươi, thoải mái để làm việc,trong năm qua Công đoàn Trường đã phối hợp với chính quyền và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động nhằm giao lưu gắn kết đoàn viên công đoàn trong toàn Trường như: Tổ chức các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa, hội thao và chương trình tham quan, du lịch… Không chỉ quan tâm đến đời sống tin thần, trong năm qua Ban Chấp hành Công đoàn và Chính quyền đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất của từng đoàn viên công đoàn như: Chi hỗ trợ ổn định thu nhập, chi phúc lợi các ngày lễ, tết, chăm lo cho con CB,GV,NV,NLĐ các dịp hè, quốc tế thiếu nhi, trung thu, và khen thưởng thành tích học tập.

Đồng chí Hoàng Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Trường nhận cờ Đơn vị xuất sắc từ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Trường CĐ GTVT Trung ương III đã vinh dự được Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ Đơn vị xuất sắc.
/Xuân Toàn/