Ngày 2/10/2020, Khoa Cơ khí chế tạo đã tổ chức cho gần 200 học sinh – sinh viên đi tham quan doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác. 
Việc nhà trường và doanh nghiệp kết hợp đào tạo nghề không chỉ giúp sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, mà đây còn là cầu nối sự liên kết giữa doanh nghiệp và Nhà trường trong suốt quá trình đào tạo. Về phía nhà trường, việc gắn kết với doanh nghiệp không chỉ cung cấp cho sinh viên nơi thực tập mà quan trọng nhất là cơ hội việc làm sau khi ra trường. Nhờ sự gắn kết này, HSSV của nhà trường luôn có nơi học tập các modul thực hành, thực tập ổn định, sinh viên có việc làm sau khi ra trường chiếm tỷ lệ cao, nhất là các khối ngành về kỹ thuật, cơ khí.
Một số hình ảnh học sinh – sinh viên đi tham quan doanh nghiệp: