Nhằm mục đích động viên khuyến khích các em Học sinh- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt, Trường  Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III thành lập Ban khuyến học và ban hành quy chế hoạt động và sử dụng quỹ khuyến học.

Quỹ khuyến học của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III là Quỹ đóng góp tự nguyện của Cán bộ-Giáo viên- Công nhân viên trong Trường, các mạnh thường quân ở các doanh nghiệp và ngoài xã hội có tâm huyết với sự nghiệp trồng người, phát huy truyền thống của dân tộc về lòng nhân ái và tinh thần tương thân, tương ái muốn đóng góp một phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghành Giao thông vân tải, cho xã hội.

DANH SÁCH BAN KHUYẾN HỌC
(Ban hành kèm theo quyết định số:100A/QĐ-TCCB ngày 30 tháng10 năm 2017)

TT Họ và Tên             Chức vụ Chức vụ trong
Ban khuyến học
1 Vũ Mạnh Hùng Phó hiệu trưởng  Trưởng ban
2 Võ Văn Chan Trưởng phòng CTHS-SV Phó trưởng ban
3 Phan Tô Hải Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Cơ Điện Lạnh Bình Minh Én Phó trưởng ban
4 Nguyễn Quang Tuận Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Quang Huy Ủy viên
5 Phạm Thanh Sơn Trưởng phòng đào tạo Ủy viên
6 Hoàng Văn Tân Chủ tịch Công Đoàn;
Q.Trưởng Khoa Điện Công Nghiệp
Ủy viên
7 Nguyễn Hoài Vũ Q. Trưởng phòng quan hệ
Doanh nghiệp và Hợp tác Quốc Tế
Ủy viên
8 Đinh Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng  TCKT Ủy viên tài chính
9 Nguyễn Thị Tuyết Trưởng ban Quản lý Giáo dục Ủy viên thư ký

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

Đối tượng trao học bổng từ Quỹ khuyến học là Học sinh- Sinh viên chính quy hệ Cao đẳng, Trung cấp đang học của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Tiêu chuẩn xét trao học bổng từ Quỹ.

Học sinh- Sinh viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được Nhà trường trao học bổng:

  1. Là người dân tộc thiểu số; gia đình thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt kết quả học tập và rèn luyện năm học từ loại khá trở lên; thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ; tàn tật; khuyết tật có kết quả học tập và rèn luyện năm học từ loại khá trở lên;
    – Các trường hợp đặc biệt không nằm trong các đối tượng ưu tiên trên nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên đề xuất để Hiệu trưởng xem xét quyết định;
  1. Có kết quả học tập và rèn luyện năm học từ giỏi trở lên;
  2. Có các công trình nghiên cứu; các sáng kiến kỹ thuật đạt giải cấp Trường trở lên trong năm;
  3. Đạt giải khuyến khích trở lên tại hội thi cấp Thành phố, cấp Ngành, cấp Quốc gia, Quốc tế.

( Tùy theo mức độ đạt giải các cấp để trao học bổng tương ứng)

Thời điểm trao học bổng khuyến học

Học bổng trao cho Học sinh – Sinh viên từ Quỹ khuyến học mỗi năm được trao một lần, số tiền do Ban Khuyến học đề xuất.

Xem chi tiết quy chế hoạt động và sử dụng quỹ khuyến học.