THÔNG BÁO
Tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên  lái xe mô tô an toàn năm 2016

            Căn cứ công văn số 2350/BGTVT – TCCB ngày 07/03/2016 của Vụ TCCB – Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016;
          Căn cứ Quyết định số: 2037/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kinh phí đảm bảo trật tự ATGT của Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III năm 2016;
           Căn cứ kế hoạch số 11/KH-ĐTN  ngày 05/07/2016 của Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III về việc tổ chức đảm bảo trật tự an toàn gia thông năm 2016
            Nay Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải TW III thông báo như sau: 

  1. Nội dung: Tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe mô tô an toàn và xử lý một số tình huống có thể xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông năm 2016.
  2. Hình thức: Thi trên xe mô tô 2 bánh (Theo sa hình do BTC thiết kế).
  3. Đối tượng tham gia: Các Lớp chọn 03 HS-SV có kỹ năng lái xe 2 bánh tốt nhất tham gia Hội thi.
  4. Điều kiện tham gia: Các cá nhân tham gia Hội thi bắt buộc phải có giấy phép lái xe Hạng A1.
  5. Thời gian: Buổi sáng ngày 17/12/2016 (Thời gian bắt đầu thi lúc 8h00).
  6. Địa điểm: Sân tập lái xe trước Khu giảng đường A, Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III.

     Tổ chức Hội thi Học sinh, sinh viên lái xe mô tô an toàn giao thông năm 2016 là hoạt động lớn, có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực trong công tác giáo dục pháp luật về TTATGT cũng như nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông đối với học sinh-sinh viên trong toàn Trường. Đề nghị các Phòng, Khoa phối hợp cùng Đoàn thanh niên thực hiện theo đúng nội dung thông báo trên./.