THÔNG BÁO
V/v đăng ký tham gia Hội diễn văn nghệ
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

          Thực hiện Kế hoạch  của Công đoàn trường Cao đẳng GTVT TW III về việc tổ chức Hội thao văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019.
          Ban tổ chức thông báo tới các đơn vị Khối HSSV đăng ký chương trình tham gia Hội diễn văn nghệ như sau:
– Mỗi Lớp thành lập 01 đội văn nghệ gửi danh sách đăng ký về văn phòng Đoàn trường trước ngày 08/11/2019 (thứ 6 ).
– Nội dung đăng ký tham gia gồm các tiết mục: đơn ca, tốp ca, múa, kịch, thời trang…với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, đặc biệt khuyến khích các tác phẩm biểu diễn có nội dung đề cao giá trị tôn sư trọng đạo ca ngợi  các thầy giáo, cô giáo.
– Mỗi đơn vị đăng ký tối thiểu 2 nội dung, và tối đa là 04 tiết mục cho chương trình của đơn vị đó.
– Các đơn vị sẽ tham gia vòng loại để  Ban tổ chức chọn ra 15 tiết mục đặc sắc vào vòng thi chung kết xếp hạng. Các tiết mục đạt giải sẽ được tham gia biểu diễn tại Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019.
– Thời gian:
+/. Vòng loại: Bắt đầu lúc 18h 00 ngày 11 tháng 11 năm 2019
+/. Vòng chung kết xếp hạng: Bắt đầu lúc 18h 00 ngày 13 tháng 11 năm 2019.
– Địa điểm: Sân khấu Hội trường Khu giảng đường A.
           Để Hội diễn được thành công tốt đẹp Ban tổ chức đề nghị các Khoa, giáo viên Chủ nhiệm các lớp triển khai các nội dung trong thông báo một cách nghiêm túc, nhằm kịp thời cho hoạt động chung trong Hội thao văn nghệ truyền thống kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019) của nhà trường .

TM.BAN TỔ CHỨC

Đặng Thái Thanh