Trước diễn biến phưc tạp của bão số 9 và để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên, Nhà Trường thông báo đến toàn thể Học sinh – sinh viên trường nghỉ học ngày 26/11/2018.

Đề nghị Các Khoa chuyên môn và quý thầy cô giáo thông báo đến các em Học sinh – sinh viên.