THÔNG BÁO
Về việc Thay đổi lịch thi đấu

            Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm lần thứ 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2016.
            Nay Ban tổ chức Hội thao thông báo thay đổi lịch thi đấu như sau:

1. Thay đổi lịch thi đấu Trận Tranh Hạng 3Chung kết môn Bóng đá khối CB-GV-CNV cụ thể:

STT Ngày Giờ Bảng Trận đấu Trọng tài
TRANH HẠNG 3 & CHUNG KẾT
1 16/11/2016 16h30 THUA BK1 THUA BK2
2 17/11/2016 16h30 THẮNG BK1 THẮNG BK2

 

2. Thay đổi lịch thi đấu môn Bóng đá khối HS-SV:

STT Ngày Giờ Bảng Trận đấu Trọng tài
VÒNG BẢNG
1 12/11/2016 7h30 B CĐ10S2 CĐ9S1
2 12/11/2016 8h20 B CĐ9ĐCN CĐ10CK1
BÁN KẾT
3 14/11/2016 15h45 BK1 Nhất A Nhì B
4 15/11/2016 15h45 BK1 Nhất B Nhì A

TRANH HẠNG 3 & CHUNG KẾT

5 16/11/2016 15h45 THUA BK1 THUA BK2
6 17/11/2016 15h45 THẮNG BK1 THẮNG BK2

     Đề nghị lãnh đạo các Đội và tập thể vận động viên tham gia thi đấu Hội thao tập trung đúng thời gian để góp phần vào sự thành công chung trong công tác phong trào của Công đoàn Trường, phát huy tinh thần đoàn kết – giao lưu – hữu nghị.

      Thông báo có hiệu lực từ ngày ký ./.