THÔNG BÁO
V/v tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
nhiệm kỳ 2017 – 2022, Lớp cảm tình Đoàn và học tập 6 bài lý luận chính trị
năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Đoàn Trường Cao đẳng GTVT TW III; Ban chấp hành Đoàn Trường thông báo về việc tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, Lớp cảm tình Đoàn và học tập 6 bài lý luận chính trị năm 2018, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 07g30 đến 11g20, ngày 19 tháng 10 năm 2018 (Thứ sáu)
2. Địa điểm: Hội trường khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng GTVT TW III
3. Thành phần tham dự:
– Đại diện BTV, BCH đoàn trường.
– Bí thư các Chi đoàn Khóa X, XI, XII
– HSSV là Thanh niên ưu tú đạt đủ điều kiện và được xét kết nạp đoàn viên đã khai lý lịch Đoàn viên (Có danh sách kèm theo).
– Trang phục: Đồng phục trường.
     Ban Chấp hành Đoàn Trường đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp và BCH các Chi đoàn đôn đốc HSSV tham gia đầy đủ, đúng giờ.

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Đặng Thái Thanh