THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình Về nguồn cho cán bộ Đoàn, cán bộ lớp
năm học 2017-2018

           Căn cứ kế hoạch hoạt động của Phòng Công tác HS-SV năm học 2017 – 2 018;
          Căn cứ kế hoạch số 71/KH-CTHSSV ngày 11 tháng 5 năm 2018 về việc tổ chức chương trình về nguồn cho cán bộ Đoàn, cán bộ lớp năm học 2017 – 2018;
        Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường nhằm, động viên tinh thần cho cán bộ Đoàn, cán bộ lớp và những HS – SV có thành tích học tập tốt trong năm học 2017 – 2018. Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động năm học 2017 – 2018.
        Nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Dân tộc thông qua những ngày Lễ lớn của đất nước, giúp HS-SV hiểu rõ hơn về lịch sử nước nhà, tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Nhà trường  phát huy tinh thần học tập, sáng tạo của  Học sinh, Sinh viên trong nhà Trường.
        Phòng Công tác HS-SV phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức chương trình “Về nguồn” tại khu Di Tích địa đạo Tam Giác Sắt cho Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn năm học 2017 – 2018 với nội dung như sau:
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG – TRANG PHỤC:
1. Thời gian: Sáng ngày 26/05/2018(thứ 7). Đoàn tham quan xuất phát vào lúc 6h sáng tại Trường, kết thúc Chương trình tham quan và về đến trường 18h00 cùng ngày.
2. Địa điểm: khu Di Tích địa đạo Tam Giác Sắt( thuộc 3 xã An Điền, An Tây, An Phú) Tây Nam, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
3. Đối tượng:  HS – SV khóa 11 là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn và HS – SV tiêu biểu đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2017 – 2018:
– Mỗi lớp 06 người (trong đó: Cán bộ lớp và những HS – SV có thành tích học tập tốt trong năm học 2017-2018) .
4. Trang phục đối với học sinh, sinh viên đi tham quan:
–  HS – SV đi tham quan mặc áo Đoàn thanh niên (hoặc đồng phục) yêu cầu HS – SV có mặt đúng giờ.
–  Đề nghị các Khoa gửi danh sách đăng ký số lượng và mỗi em nộp 1 bản CMND phôtô, gửi về Phòng Công tác HSSV đến hết ngày 22/5/2018( Thứ 3).
         Để đảm bảo thời gian và sự an toàn của chuyến đi, đề nghị các Khoa nhắc nhở HS- SV thực hiện đúng nội dung  thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu