Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản công thanh lý như sau:

Do nội dung đăng bán thanh lý tài sản công theo Thông báo số 31/TB-CĐGTVTTWIII ngày 06/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT trung ương III không đúng với nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Nên nhà trường sẽ tạm ngưng bán thanh lý tài sản công theo Thông báo số 31/TB-CĐGTVTTWIII ngày 06/10/2020 để hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Khi nào hồ sơ hoàn thiện theo đúng quy định, nhà trường sẽ có thông báo sau.

Xem chi tiết thông báo tạm ngưng bán thanh lý tài sản công: >>> Tại đây <<<