THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Chương trình “Hành trình từ trái tim – Hành trình lập chí vĩ đại,
sáng tạo, khởi nghiệp” cho học sinh sinh viên

1. Mục đích, yêu cầu:
Chương trình “Hành trình từ trái tim – Hành trình lập chí vĩ đại, sáng tạo, khởi nghiệp” hết sức ý nghĩa. Với mục đích hỗ trợ HS-SV trong việc lập thân, lập nghiệp và xây dựng nhân cách, tư duy sáng tạo, ý chí khởi nghiệp; qua đó thay đổi tư duy và hành động, góp phần xây dựng xã hội học tập, hưởng ứng chủ trương quốc gia khởi nghiệp của Chính Phủ.
2. Nội dung:
– Giao lưu – tọa đàm trong khu vực hội trường: gồm MC chính chương trình PGS. TS. Chuyên gia Tâm lý Trần Hữu Đức, 01 khách mời Hoa hậu/Á hậu, 01 khách mời Ca sĩ, 01 Diễn giả/Chuyên gia với các nội dung về sáng tạo, khởi nghiệp phù hợp với đặc thù ngành học của HS-SV nhà trường.
– Trao tặng sách cho HSSV gồm các đầu sách Khuyến học, Đắc Nhân Tâm, Quốc gia Khởi nghiệp, Nghĩ giàu Làm giàu, Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách.
– Phục vụ cà phê Trung Nguyên cho tất cả các đối tượng tham gia chương trình.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: Từ: 08h00’ đến 11h30’ ngày 08 tháng 06 năm 2019 (Thứ 7).
+/ Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường mới.
+/ Đối tượng: Học sinh-sinh viên Khóa 11 và 12 hệ Cao đẳng trong toàn Trường.
(Trừ những lớp đang đi thực tập tại doanh nghiệp và những lớp có lịch học vào Thứ 7, ngày 08/6/2019 theo Thời khóa biểu).
Lưu ý: Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng CT.HS-SV tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2019.
     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu