THÔNG BÁO
V/v mở lớp cảm tình đoàn Đợt 1 năm 2018

       Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018 của Ban chấp hành Đoàn trường, nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức Lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2017 – 2018 với nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Tất cả Học sinh, sinh viên ưu tú của các Chi đoàn dưới 30 tuổi chưa được kết nạp Đoàn.
2. Hồ sơ và  lệ phí:
– Mỗi Học sinh, sinh viên nộp 02 hình 3×4
– Lệ phí:  60.000đ/người
3. Đăng ký:
 – Học sinh, sinh viên đăng kí cho Bí thư chi Đoàn.
 – Bí thư các Chi Đoàn tổng hợp danh sách nộp về Văn phòng Đoàn.
– Các Chi đoàn tổng hợp danh sách gửi về Văn phòng Đoàn trường trước 16h30 ngày 13/03/2018.
– Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn thực hiện đúng tinh thần thông báo và đảm bảo đúng thời gian quy định.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Trịnh Xuân Đức – Ủy viên BCH Đoàn, SĐT:0938012685

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Đặng Thái Thanh