Ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường hiệu bộ, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, ThS Nguyễn Đức Mão – Trưởng khoa Cơ khí Động Lực đã bảo vệ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Mô hình dàn trải của hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail trên động cơ Diezel hiện đại” đạt kết quả xuất sắc trước Hội đồng Khoa học của Bộ Giao thông vận tải.
Thành phần Hội đồng nghiệm thu đề tài bao gồm:
1, PGS.TS. Hoàng Hà            – Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT         – Chủ tịch Hội đồng
2, TS. Nguyễn Quang Huy     – Chuyên viên Vụ KHCN Bộ GTVT      – Ủy viên Thư ký

3, ThS. Nguyễn Ngọc  Linh         – Ủy viên phản biện
4, ThS. Nguyễn Văn Ngọc          – Ủy viên phản biện
5, ThS. Trần Phan Khánh Tâm   – Ủy viên
6, ThS. Cao Trọng Hùng             – Ủy viên
7, ThS. Vũ Mạnh Hùng               – Ủy viên

TS. Nguyễn Quang Huy – Chuyên viên Vụ KHCN Bộ GTVT – Ủy viên – Thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

PGS.TS. Hoàng Hà – Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT – Chủ tịch Hội đồng thông qua quy trình nghiệm thu đề tài

ThS. Nguyễn Đức Mão trình bày đề tài trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng khoa học phản biện đề tài

Thành viên Hội đồng khoa học phản biện đề tài

Sau khi trình bày đề tài và trả lời các câu hỏi của các thành viên phản biện trong Hội đồng Khoa học, Đề tài ““Mô hình dàn trải của hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail trên động cơ Diezel hiện đại” của Ths. Nguyễn Đức Mão đã được Hội đồng Khoa học đánh giá đạt kết quả xuất sắc (7/7).