Ngày 7/11/2020, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, phối hợp với Bệnh viên GTVT thành phố Hồ Chí Minh khám sức khỏe cho tân học sinh – sinh viên khóa 14.
Một số hình ảnh tại buổi khám sức khỏe: