Việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng là việc làm rất cần thiết để hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình công cụ quản lý nhằm đổi mới quản trị nhà trường theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả, xây dựng văn hóa chất lượng cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường tham gia quản lý chất lượng, góp phần đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Chính vì vậy, trong 02 ngày 8-9/05/2018, tại Hội trường giảng đường 7 tầng – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức tập huấn cho tập thể cán bộ, giáo viên, CNV trong toàn trường về quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo TT28/2017/TT-BLDTBXH. Nhà trường đã mời ThS. Lê Hoàng Vũ – chuyên gia về đảm bảo chất lượng thuộc trường Đại học công nghiệp thực phẩm Tp.HCM giới thiệu và hướng dẫn.

ThS. Vũ Đức Thiệu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi tập huấn về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo TT28/TT-BLDTBXH

ThS. Lê Hoàng Vũ – Chuyên gia về đảm bảo chất lượng thuộc Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM giới thiệu và hướng dẫn tại buổi tập huấn về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo TT28/TT-BLDTBXH

ThS. Nguyễn Thị Minh Trang – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề hướng dẫn tập thể cán bộ, giáo viên, CNV về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo TT28/TT-BLDTBXH

Sau 02 ngày làm việc, Nhà trường bắt đầu triển khai xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bằng các hoạt động cụ thể như: Công tác chuẩn bị; Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng; Thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; Phê duyệt và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng; Đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng.
Trước hết, các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học; tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; quản lý xưởng; khảo sát học sinh sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.