Hôm nay, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã ký kết Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên sẽ thực hiện chương trình kết nối giữa Doanh nghiệp và nhà Trường trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, nhu cầu của các dự án trong và ngoài hệ thống khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban giám hiệu Nhà trường trao đổi nội dung hợp tác cùng JESC

JESC (Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập theo Quyết định 7019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.
JESC có trụ sở chính tại số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng chính là Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng giới thiệu các ngành nghề đang đào tạo và nhu cầu hợp tác trong đào tạo và giới thiệu việc làm cho HSSV

Bà Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc JESC giới thiệu các nội dung chương trình hợp tác với Nhà trường trong đào tạo và giới thiệu việc làm

Sau khi trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác, hai bên đã đồng ý ký kết Hợp đồng hợp tác trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực trong các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố.

Nhà trường ký kết Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Sự hợp tác này chắc chắn sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là sự kết nối hiệu quả giữa Doanh Nghiệp và Nhà trường trong công tác đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên tại các khu chế xuất và công nghiệp ở Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.