Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2019, hàng trăm HSSV Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019: Sáng tạo – Thiết thực – Hiệu quả – An toàn, tiếp nối truyền thống 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tại Hiệp Phước – Nhà Bè.
Một số hình ảnh tại chiến dịch: